Skały Adrszpasko-Cieplickie Skały Adrszpasko-Cieplickie Skały Adrszpasko-Cieplickie Skały Adrszpasko-Cieplickie

SKAŁY ADRSZPASKO-CIEPLICKIE

Narodowy Rezerwat Przyrody utworzony 31 grudnia 1933r. Pierwsze propozycje ich ochrony podjęto jednak już przed rokiem 1920. Zajmując powierzchnię 27km2, stanowią największe skalne miasto zbudowane z piaskowców znajdujące się na terenie Czech. Obejmują środkową część Gór Stołowych, a tworzą je ostańce osiągające 70-90m wysokości, skalne mosty oraz wąwozy powstałe przy udziale wiatru, mrozu i wody. Wykształciła się w nich także najdłuższa czeska jaskinia pseudokrasowa - Jaskinia Cieplicka.
Skały Adrszpasko-Cieplickie uformowane zostały w lekko nachylonej platformie zbudowanej z górnokredowego (turon) piaskowca ciosowego. Miąższość tej struktury dochodzi do 100m i charakteryzuje się różną odpornością na niszczenie. Zalicza się ją do warstw cieplickich i szacuje się, że leży ok. 100m ponad zrzuconymi piaskowcami masywu Skały położonymi po stronie południowej. Przecinają ją głębokie wąwozy; najsłynniejszy z nich o długości 7km nosi nazwę Wilczego Parowu. Przepływa przez niego rzeka Metuja, dzieląc obszar rezerwatu na dwie części - Skały Adrszpaskie i Skały Cieplickie.
Skały Adrszpaskie zajmują północno-zachodnią część masywu. Przeważają w nich olbrzymie izolowane wieże skalne o fantazyjnych kształtach, do których nawiązują ich nazwy: Dzban, Głowa Cukru, Harfa, Meduza, Zęby Krakonosza, Kochankowie, Starosta, Starościna, Dywan, Rynek Słoni. Na uwagę zasługują także dwa górskie jeziora i dwa wodospady, skalny przesmyk znany jako Mysia Nora zwężający się do 50cm oraz popularna dzięki filmom i czeskim bajkom Gotycka Brama wybudowana w 1839r. na polecenie ówczesnego barona. Niegdyś pełniła ona rolę głównego wejścia do Skalnego Miasta.
Skały Cieplickie stanowią południowy fragment rezerwatu; są obszerniejsze i mają zdecydowanie bardziej dziki charakter niż Skały Adrszpaskie. Piaskowcowe formy nie tworzą ostańców, lecz przede wszystkim rozległe ściany. Zostały one nazwane przez pierwszych odwiedzających je turystów; są to m.in: Skalna Brama, Głowa Konia, Jaskółcze Gniazdo, Siekiera Rzeźnika, Korona, Dom. Tutaj znajdują się Jaskinia Cieplicka oraz Bocian - najwyższy szczyt całego masywu wznoszący się 786m n.p.m. Na szczególną uwagę zasługuje jednak Syberia - wąski, kręty, ciemny i wilgotny wąwóz, w którym zalega "wieczny śnieg".
źródło informacji
Copyright 2018-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA KRAINA AKTUALNOŚCI O ŚWIECIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE GALERIA Geotyda na Facebooku