Kamieniołom wapieni w Celinach Kamieniołom wapieni w Celinach Kamieniołom wapieni w Celinach Kamieniołom wapieni w Celinach

CELINY

Kamieniołom Celiny, położony w okolicy Chmielnika, jest jedną z największych czynnych kopalń odkrywkowych w Górach Świętokrzyskich. Na wyrobisko składają się trzy poziomy oraz dwie hałdy położone na południe od odsłonięcia. Wydobywany wapień pochodzi z okresu górnojurajskiego, niemniej nadkłady z pierwszego poziomu tworzą skały mioceńskie. Z paleontologicznego punktu widzenia jest to najciekawsza warstwa, bowiem w neogeńskich wapieniach detrytycznych występują liczne ostrygi, małże i zadowalająco zachowane jeżowce. W niektórych miejscach kamieniołomu obserwuje się jak jurajskie warstwy poddały się procesowi krasowienia. Występują nacieki wapienne i kalcytowe, kolorystycznie zróżnicowane - od jasnożółtego po ciemnobrązowy. Poza kalcytem, w zbite jurajskie wapienie wbudowane są wstawki i buły krzemienia jasnoniebieskiego, występują naloty pirytowe i hematytowe. Dla geologa, bogactwo kamieniołomu nie kryje się pod postacią wysokiej jakości kruszywa, lecz w rozmaitości form począwszy od skamieniałości, a na unikatowych naciekach skończywszy.
(Grzegorz Zieliński)
Copyright 2018-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA KRAINA AKTUALNOŚCI O ŚWIECIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE GALERIA Geotyda na Facebooku