LEGENDA

ikona skały SKAŁA
Wszelkiego typu wystąpienia skał na powierzchni; począwszy od niewielkich eratyków oraz wychodni niejednokrotnie charakterystycznych wyłącznie dla opisywanego miejsca, poprzez pojedyncze lub grupowe formy górujące nad powierzchnią terenu i nieraz przyjmujące fantazyjne kształty, aż po stosunkowo olbrzymie struktury (np. zręby), wśród których obecne są mniejsze wystąpienia tych samych na ogół utworów. Do tej kategorii należą m.in. skalne grzyby, maczugi, baszty; niektóre spośród nich owiane są legendami. Ich walory podnosi łatwa dostępność (choć czasem zdarzają się wyjątki); można je opisać dwoma słowami jako "esencję" geoturystyki.

ikona źródła ŹRÓDŁO
Miejsca, w których woda podziemna opuszcza swoje dotychczasowe środowisko i tworzy początek cieku powierzchniowego. Znajdują się tu także sztuczne ujęcia wód, które bez przeszkód mogą być spożywane przez ludzi, jak również wody lecznicze występujące jedynie w uzdrowiskach.

ikona szlaku ikona szlaku SZLAK
Wszystkie terenowe szlaki oprowadzające po atrakcjach geologicznych. W "realu" są oznaczone określoną barwą i/lub ikoną w sposób podobny do typowych szlaków; również w tych samych miejscach wymalowane - na drzewach, skałach, tabliczkach. Kolor linii odpowiada realnej barwie szlaku, chyba że takowej brak. Jeżeli na szlaku wyszczególniono jakiś obiekt, to jest on oznaczony punktem odpowiadającym kolorowi linii; jeżeli dodatkowo został on oznaczony numerem, to znajduje się on w środku. Kropkami oznaczone są także szlaki "nieciągłe", pomiędzy którymi trasa nie została wyznaczona w terenie. Czasami zdarza się połączenie ikony szlaku z inną, co oznacza iż określona atrakcja posiada własny opis oraz że wchodzi ona w skład szlaku.
1 Ι 2
Patronite FUNDACJA KRAINA AKTUALNOŚCI O ŚWIECIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE GALERIA
Copyright 2018-2020 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
Geotyda na Facebooku Patronite